Opetin.fi tukee kouluja opetuksen kehittämisessä kohti tulevaisuuden työelämää.

Opetinta ylläpitää Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Naiset ja teknologia tarvitsevat toisiaan

15.10.2015

Pia Simpanen & Sini Kaukonen

Viime viikolla vietettiin Women in Tech -viikkoa teemalla ”Make a difference!”. Viikon tapahtumiin sisältyivät muun muassa huippusuosion saavuttanut Women in Tech 2015 -foorumi sekä teknologiakasvatus-seminaari opettajaksi opiskeleville.

Teknologiateollisuus ry:n koordinoiman toiminnan tavoitteena on innostaa lisää naisia teknologia-alalle ja herättää keskustelua opiskeluun, ammattiin ja uraan liittyvistä valinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Suomi tarvitsee teknologianaisia menestyäkseen

Teknologia-ala on edelleen silmiinpistävän miesvaltainen. Teknologiateollisuuden työntekijöistä vain noin viidennes on naisia. Sama pätee opiskelijoihin ja tutkijoihin. Kyse ei ole pelkästään teknologia-aloihin liittyvien mahdollisuuksien tunnetuksi tekemisestä tai naisten urapolkujen monipuolistamisesta, vaan myös yritysten ja viime kädessä Suomen menestyksestä.

Tytöt ja naiset käyttävät teknologiaa aivan kuten pojatkin, mutta teknologian suunnittelussa, tutkimuksessa ja yritystoiminnassa he jäävät selkeäksi vähemmistöksi. Ketkä siis suunnittelevat monet naisten suosimat tuotteet, sovellukset ja palvelut?

Digitalisoituva yhteiskuntamme tarvitsee teknologiaa ymmärtäviä naisia, vaikka he eivät päätyisikään työskentelemään teknologian pariin. Tyttöjä pitää peruskoulusta lähtien kannustaa opiskelemaan matematiikkaa, luonnontieteitä ja koodausta.

Tavoitteena ei ole tehdä kaikista ohjelmoijia, vaan antaa ymmärtämisen välineitä: mitä kaikkea teknologian taustalla on ja mitä sen avulla voi tehdä. Tällaista ymmärrystä tarvitaan uusien innovaatioiden pohjaksi, esimerkiksi kestävän kehityksen uusien ratkaisujen luomiseen tai käyttäjien tarpeet huomioivien digipalvelujen muotoiluun.

Tytöillä on jo paljon alalla tarvittavaa osaamista, he eivät vain ehkä tiedä sitä: yritykset kaipaavat esimerkiksi lisää sosiaalisesti älykkäitä moniosaajia, jotka pystyvät luovaan ajatteluun monikulttuurisessa ympäristössä. Niin miehiä kuin naisia.

Suuri mielikuvakuilu ylitettävänä

Miksei teknologia-ala innosta tyttöjä? Yksi syy on mielikuvien ja todellisuuden välinen suuri kuilu. Tutkimuksen mukaan tytöt ajattelevat, että esimerkiksi ICT-alalla työ on yksinäistä puurtamista ja opiskelu toivottoman vaikeaa.

Digimaailmassa työskentelevät naiset ovat kuitenkin pääosin hyvin tyytyväisiä työhönsä. Vaikeuskin on usein vain myytti, joka on ylitettävissä, jos tahtoa löytyy. Tämän tietää jokainen, joka on ottanut asiakseen tutustua johonkin itselleen tuntemattomaan teknologiaan: hankalalta voi tuntua, mutta vaikeudet ovat voitettavissa.

Women in Tech -foorumin keskusteluissa tuli selväksi, että teknologia-ala menettää tytöt jo hyvin varhaisessa vaiheessa, alakouluikäisenä. Yksinkertaista viisastenkiveä tämän trendin muuttamiseen tuskin on, mutta varmaa on se, että opettajilla ja vanhemmilla on monet muutoksen avaimista käsissään.

Uskomme, että mielikuvia voidaan muuttaa, kun menestyneet naiset (ja miehet) kertovat itse, mitä kaikkea teknologialla voi tehdä ja millaista työ teknologiayrityksissä on.

Siksi Women in Tech tuo esille innostavia esimerkkejä ja viestii, että teknologialla voi muuttaa maailmaa ja naiset voivat muuttaa teknologiamaailmaa.

www.womenintech.fi

Piia Simpanen
Asiantuntija, Innovaatioympäristö ja uudistuminen
Teknologiateollisuus ry
@piiasimpanen

Sini Kaukonen
Asiantuntija, Viestintä
Teknologiateollisuus ry
@SKaukonen

 

Womenintech1

Tältä näyttää 700 osallistujakorttia rivissä. Naisopiskelijaseurat teknillisistä yliopistoista Otaniemestä ja Tampereelta olivat Teknologiateollisuuden ja parinkymmenen yrityksen mukana järjestämässä viikon päätapahtumaa Women in Tech 2015 -foorumia. Foorumi toi yhteen teknologia-alalla työskenteleviä ja siitä kiinnostunutta naista. Myös muutama rohkea mies osallistui kaikille avoimeen tapahtumaan.

 

Womenintech2

Women in Tech -foorumin avasi Women in Techin perustajiin kuuluva Marjo Miettinen Teleste Oyj:sta. Miettinen oli lisäksi opettajaksi opiskelevien teknologiakasvatus-seminaarissa kertomassa kokemuksistaan opettajana ja yrittäjänä. ”Opettaminen on osaaminen johtamista”, totesi Miettinen seminaarissa.

Womenintech3

Women in Tech -foorumissa esiintynyt Tammy Noll GE Healthcaren anestesia-yksiköstä on muuttanut maailmaa muun muassa tuomalla markkinoille ihmishenkiä säästävää terveysteknologiaa Afrikassa.

 

Kuvat: Julia Weckman

Pia Simpanen & Sini Kaukonen

Kirjoittajat ovat diplomi-insinööri, joka yrittää ymmärtää ihmisiä ja yhteiskuntatieteilijä, joka yrittää ymmärtää koodin päälle.