Opetin.fi tukee kouluja opetuksen kehittämisessä kohti tulevaisuuden työelämää.

Opetinta ylläpitää Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Ilmiöpohjainen oppiminen otti vallan Sotungin lukiossa

9.5.2014

Sotungin lukiossa Vantaalla on vietetty tällä viikolla ilmiöpohjaiseen työskentelyyn perustuvaa viikkoa. Perinteiset oppitunnit ja aineenopetus on siirretty syrjään ja tilaa on annettu tutkivalle oppimiselle sekä projektityöskentelylle pienryhmissä.

Ilmioviikko_Sotunki

Sotungin lukion ilmiöviikon puuhanaiset, opinto-ohjaaja Marianna Sydänmaanlakka (vas.) ja rehtori Päivi Sillanpää sekä koulun opettajat suunnittelivat viikon toteutusta puolisentoista vuotta.

Rajoja rikkovaa koulutyöskentelyä

Ilmiöviikolla opiskelijat ja opettajat jakautuivat viiden eri ilmiön pariin: tarkastelussa on Eurooppa, energia, hyvinvointi, hiljaisuus ja liike. Kunkin ilmiön pariin muodostettiin ohjaavien opettajien tiimi eri oppiaineista sekä noin 60 opiskelijan joukko. Opiskelijat olivat ilmoittautuneet ilmiöryhmiin maaliskuun lopulla.

Ilmiöviikko poikkeaa normaalista koulutyöskentelystä monin tavoin. Viikolla ei ole lainkaan oppitunteja, vaan työskentely tapahtuu ilmiötiimeissä ja pienryhmissä yli oppiainerajojen. Ohjaava opettaja kerää ryhmäläisensä yhteen aamuisin, lounaan jälkeen sekä päivän lopuksi tilannekatsaukseen. Pienryhmät voivat työskennellä sovitusti myös koulun ulkopuolella.

Jakson lopussa ei ole perinteistä koeviikkoa, vaan ilmiöviikon vuoksi keskeytyneet kurssit arvioidaan muilla keinoin. Ilmiöviikon työstä opiskelijat saavat soveltuvan kurssisuorituksen viikkoa varten suunnitellun arviointipassin kautta.

Keskiössä omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet

Opiskelijat jakautuivat ilmiön sisällä pienryhmiin, joissa tutustutaan oman kiinnostuksen perusteella valittuun aiheeseen tutkivan oppimisen keinoin. Ryhmissä määriteltiin aluksi tutkimuskysymys, sitten koottiin aineisto ja lopuksi analysoidaan ja reflektoidaan koottuja tietoja. Prosessin lopputuotoksen muotoa ei ole rajattu etukäteen, vaan se saa olla kaikkea tanssiesityksen ja lyhytelokuvan välillä. Monet valitsevat esitysmuodoksi videot ja Powerpoint-esityksen.

Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat Vilma Pylvänäinen, Emilia Vinni ja Anne Nironen olivat monen muun tytön tavoin valinneet ilmiökseen hyvinvoinnin. He tutkivat millaisia käsityksiä nuorilla ja toisaalta ikääntyneillä on hyvinvoinnin edistämisestä, sekä miten he edistävät omaa hyvinvointiaan. Aihetta lähestytään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Aineisto kerättiin videohaastatteluilla ja lisäksi etsitään tietoa verkosta.

– Tällä viikolla saa keskittyä normaalia enemmän aiheisiin ja näkökulmiin, jotka kiinnostavat itseä ja ottaa niistä selvää itsenäisesti. Tiedonhaku on ollut mukavinta, toteavat tytöt yhteen ääneen.

– Ohjaava opettaja on tukenut paljon ja apua on saanut aina kun tarvitsee. Pääsimme esimerkiksi Elokuvatyökalu-koulutukseen, josta oli hyötyä työmme lopputuotoksen teossa.

Uusien oppimiskokemusten äärellä

Ilmiöviikko on haastanut niin opettajat kuin opiskelijatkin uusien oppimiskokemusten äärelle. Opettajan rooli vaihtui ohjaajan rooliin.

– Ilmiöviikolla opettajat ohjaavat opiskelijoiden tutkimus- ja oppimisprosessia. Rooli on hyvin erilainen kuin perinteisessä kouluopetuksessa ja osalle opettajista uusi kokemus. Viikon ensimmäiset päivät tuntuivat monelle vaikeilta, tuumii opinto-ohjaaja Marianna Sydänmaanlakka opettajien asemasta ilmiöviikolla.

Myös opiskelijoita haastoi uudenlainen työskentelymuoto.

– Käsitteellisen ajattelun kehittymisessä näkyy nuorilla selkeitä eroja. Tutkivan oppimisen prosessit ovat monelle yliopisto-opiskelijallekin vielä vaikeita. Ilmiöviikon työskentelytavat haastoivat meitä kaikkia. Ensi kerralla olemme viisaampia esimerkiksi siitä, että tutkivan oppimisen prosessia tulee kirkastaa opiskelijoille selkeämmäksi jo etukäteen, Sydänmaanlakka jatkaa.

Sotungin lukion rehtori Päivi Sillanpää iloitsee viikon tuottamasta innostavasta ilmapiiristä koulussa.

– Tässä vaiheessa lukuvuotta sekä opettajat että opiskelijat ovat yleensä jo melko väsyneitä. Kuitenkin tällä viikolla koulu on täyttynyt heti aamusta alkaen innostuneella puheensorinalla, mielenkiintoisilla pedagogisilla keskusteluilla, aktiivisella toiminnalla ja tietojen jakamisella, iloitsee Sillanpää.

Ilmiömäisiä tuotoksia

Koulun opiskelijoita rohkaistiin dokumentoimaan projektiensa etenemistä ja jakamaan tuotoksiaan ahkerasti. Ilmiöviikolla oli myös opiskelijoista muodostettu mediatiimi, joka vastasi esimerkiksi viikon näkyvyydestä omilla verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

87 ilmiöviikon lopputuotosta esitellään huomenna lauantaina 10.5.2014 alkaen klo 9 Sotungin lukiolla. Tilaisuus on kaikille avoin.

Teksti ja kuva: Auri Kohola