Opetin.fi tukee kouluja opetuksen kehittämisessä kohti tulevaisuuden työelämää.

Opetinta ylläpitää Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Perehdyttämisen TOP10 tsekkauslista

Ensimmäisessä työpaikassa työtehtävien lisäksi uusia asioita ovat työpaikan pelisäännöt sekä koko työkulttuuri. Maahanmuuttajataustaisille myös koko suomalainen työelämä saattaa olla vieras. Työterveyslaitos on tuottanut tarkistuslistan siitä, mitä kannattaa käsitellä nuoren työhön perehdyttämisessä.