Opetin.fi tukee kouluja opetuksen kehittämisessä kohti tulevaisuuden työelämää.

Opetinta ylläpitää Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Nuoret hyvinvoinnin ammattilaiset – osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

13.2.2013

nuoret-hyvinvoinnin-ammattilaisetEnnusteiden ja tilastojen perusteella on nähtävissä, että eräs sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden suurimmista haasteista on työvoiman saatavuus ja nuorien saaminen alalle. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että alan koulutuksen saaneet uudet työntekijät saisivat hyvän alun työuralleen ja viihtyisivät alan monipuolisissa töissä.

Nuorten työelämäasenteet ja odotukset ovat muuttuneet. Nuoret hyvinvoinnin ammattilaiset -kirjasen avulla voi perehtyä nuorten ajatuksiin ja odotuksiin. Parhaimmillaan innokkaat ja hyvän koulutuksen saaneet nuoret ammattilaiset tuovat mukanaan työyhteisöä ja työn tekemisen tapoja kehittäviä uusia tuulia.

Kirjasesta löytyy mm. perehdyttäjän muistilista ja nuoren motivoinnin aakkoset. Lisäksi kirjasessa käsitellään työnantajakuvan kehittämiseen liittyviä asioita ja painotetaan yritysviestinnän merkitystä oman yrityksen ja koko toimialan maineen rakentamisen kannalta.

Hyvän kosketuksen tulevaisuuden työntekijöihin voi saada aktiivisen oppilaitos- ja kouluyhteistyön kautta. Peruskoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajat tekevät mielellään yhteistyötä oman paikkakunnan palveluntuottajien kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia ovat esimerkiksi yritysvierailut, TET –jaksot (työelämään tutustumisjaksot), yrityksen edustajien vierailut koulujen oppitunneilla, lehtiartikkelit jne.

Nuoret hyvinvoinnin ammattilaiset (pdf)

Lue lisää

Arvostan.fi
Sosiaaliala.fi