Yrittäjämäistä asennetta koko koulun täydeltä

Työelämätaidot ja yrittäjyys on yksi ensi vuonna voimaan tulevan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen osa-alueesta. Sen myötä oppilaiden alakoulusta alkaen tulee kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oppia ymmärtämään osaamisensa merkitys oman työuran kannalta. YriTäN-valmennuksissa tuetaan kouluja oppituntien ideoinnissa.